عرشیان http://arshyan.mihanblog.com 2018-12-18T04:11:55+01:00 text/html 2015-04-11T21:00:17+01:00 arshyan.mihanblog.com M Montazar شیوه خلاصه کردن کتاب http://arshyan.mihanblog.com/post/126 <div style="text-align: justify;">برخی از دانشجویان مایلند که شیوه صحیح خلاصه کردن کتاب را بیاموزند، برخی نیز بدون توجه به اینکه هدف از خلاصه کردن کتاب چیست، از برخی صفحات کتاب مطالبی را انتخاب می کنند و بدون هیچگونه ترتیبی در کنار همدیگر می گذارند و نام آن را خلاصه کتاب می خوانند. بدتر از آن حتی معلوم نیست که این «شبه خلاصه» از کدام کتاب است. یعنی منبع کامل کتاب را نیز نمی نویسند. بهر حال در این مرحله از تحصیل دانشجویان عزیز، قطعا این گونه موارد قابل قبول نبوده و باید این کار با هدفی که مد نظر است به شکل مناسب و علمی تهیه شود.&nbsp;</div><div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: justify;">&nbsp; بدیهی است که این شیوه خلاصه برداری تنها برای یک درس تهیه نشده و می تواند به عنوان شیوه مناسب برای خلاصه کردن کتاب ها، بطور کلی مورد استفاده قرار گیرد. در اینجا باید اذعان کرد که خلاصه برداری از یک کتاب یک «هنر» است که نمی تواند تنها از طریق آموزش به دست آید. اصولا علاوه بر آموزش، علاقمندی و مهمتر از همه «توانمندی» خلاصه کننده نقش اساسی در خلاصه کردن دارد. علیرغم این مساله می توان گفت که با آموزش مداوم و تلاش برای تهیه خلاصه های مناسب از کتاب های مختلف، به این «هنر» دست یافت و آن را به دیگران آموزش داد.&nbsp;</div><div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: justify;">&nbsp;&nbsp;</div> text/html 2014-11-22T18:37:14+01:00 arshyan.mihanblog.com M Montazar لیست مجلات دارای اعتبار وزارت علوم، تحقیقات و فناوری http://arshyan.mihanblog.com/post/124 <div align="justify"> باسلام. در زیر لیست مجلات علمی پژوهشی و علمی ترویجی دارای اعتبار از سوی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به تاریخ اردیبهشت ماه 1393 در زیر ارایه شده است.<br></div><br><div align="center"><br></div><br><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/103.gif" height="18" width="18">&nbsp; <a href="http://mszdir.persiangig.com/document/research/iran-journals-list-ordibehesht1393.pdf" target="_blank" title="">لیست مجلات / نشریات کلیه رشته ها - اردیبهشت 1393</a> text/html 2014-08-31T17:40:26+01:00 arshyan.mihanblog.com M Montazar انگیزه درس خوندن ندارم... http://arshyan.mihanblog.com/post/123 مطلبی که مطالعه خواهید نمود برگرفته از وبلاگ آقای زرشکی است.<div><font size="3" style="color: rgb(36, 24, 1); font-family: Tahoma; text-align: right; ">دست و دلم به درس خوندن نمی ره و هر چی می خوام خودم رو متقاعد کنم که باید درس بخونم ، نمی تونم؛ همة امکانات هم برای درس خوندن فراهمه، چه کنم؟</font><span style="color: rgb(36, 24, 1); font-family: Tahoma; text-align: right; "></span><p style="color: rgb(36, 24, 1); font-family: Tahoma; text-align: right; "><font size="3">&nbsp;</font></p><p dir="RTL" style="color: rgb(36, 24, 1); font-family: Tahoma; text-align: justify; "><font size="3">&nbsp;</font></p><p dir="RTL" style="color: rgb(36, 24, 1); font-family: Tahoma; text-align: justify; "><font size="3">هر رفتاری که انسان انجام می دهد، ناشی از تعامل سه عنصر هدف، انگیزه و نیاز است. چرا وقتی ما تشنه می شویم، سراسیمه به هر طرفی می رویم، تا آب به دست آوریم و رفع عطش کنیم؟ زیرا نیاز به آب داریم و کمبود آب در بدن ما، موجب انگیختگی فیزیولوژیکی ما می شود و ایجاد انگیزه می کند و در نتیجه، برای رسیدن به هدف، یعنی آب، همة سعی و تلاش خود را به کار می گیریم.</font></p></div> text/html 2014-08-27T15:18:10+01:00 arshyan.mihanblog.com M Montazar من چطوری ام؟ http://arshyan.mihanblog.com/post/122 <p align="justify"><font color="#000000" face="tahoma" size="2">در اطراف ما اتفاقات زیادی می افتد و این ما هستیم که با میزان شناخت، مسئولیت پذیری، وقت شناسی و میزان اهمیت دار بودن آن موضوع، به آن واکنش نشان می دهیم.</font></p><p align="justify"><font color="#000000" face="tahoma" size="2">میخی در چهار چوب در سازمانی که محل تردد بود به طرز خطرناکی قرار داشت. نفر اول وارد شد و بدون اینکه میخ را ببیند از درب گذشت،نفر دوم میخ را دید ولی بی توجه به آن گذشت، نفر سوم میخ را دید و پیش خود گفت: وقتی کارم تمام شد برمیگردم و میخ را در می آورم تا کسی آسیب نبیند، نفر چهارم به محض دیدن میخ و وجود خطر فوراً آن را در آورد و بعد به دنبال کار خود رفت...! هر فردی نسبت به مسائل اطرافش واکنشی دارد..! نفر اول با درجه شناخت پایین و بی توجه به پیرامون خود. نفر دوم شناخت داشت اما مسئولیت پذیر نبود. نفر سوم شناخت داشت و مسئولیت هم داشت اما وقت شناسی نداشت. ولی نفر چهارم شناخت بالا و مسئولیت پذیر و وقت شناس بود و نسبت به مسائل پیرامون بی اهمیت نبود!</font></p><p align="justify"><font color="#000000" face="tahoma" size="2">اگر بخواهیم دنیایی سرشار از خوبی ها داشته باشیم باید همچون فرد چهارم، مسائل را بشناسیم، مسئولیت پذیر و متعهد باشیم، در زمان لازم اقدام کنیم (جایی لازم است آنی اقدام نمود، گاهی لازم است پس از گذشت زمان و در موقعیت مناسب واکنش نشان داد) و در نهایت نیز اتفاقاتی که اطرافمان رخ می دهد برایمان با اهمیت باشد. شناخت میزان اهمیت، به بینش و بصیرت افراد مربوط می شود و متفاوت است. دغدغه های شخصی نباید منفعت های ملی و اجتماعی مان را زیرپا له کند هر دو باید در راستای هم و به طور متناسب پرداخته شود.</font></p><p align="justify"><font color="#000000" face="tahoma" size="2">وقایع اخیر را مرور کنید و با این گفتار تحلیل کنید...<br></font></p> text/html 2014-01-14T15:41:58+01:00 arshyan.mihanblog.com M Montazar تاثیر دعا بر ذهن انسان http://arshyan.mihanblog.com/post/119 <div align="justify"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Tahoma; font-size: 12px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: 18px; orphans: auto; text-align: justify; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); display: inline !important; float: none;">دانشمندان دانشگاه آرهاوس با استفاده از سیستم اسکن مغزی به مطالعه بر روی مغز انسان در هنگام دعا وصحبت با خداوند پرداختند.</span><br style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Tahoma; font-size: 12px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: 18px; orphans: auto; text-align: justify; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Tahoma; font-size: 12px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: 18px; orphans: auto; text-align: justify; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); display: inline !important; float: none;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;محققان با اسکن مغز بیش از ۲۰ داوطلب در هنگام دعا و صحبت با خداوند اعلام کردند مغز افراد در هنگام دعا به گونه ای که در هنگام صحبت با یک دوست فعال می شود، فعالیت می کند.</span><br><br><br></div><font style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: 18px; orphans: auto; text-align: justify; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255);" color="#666666"><span class="Apple-converted-space"></span></font>